Pregătirea profesională pentru arbitraj

Pregătirea profesională pentru arbitraj implică dezvoltarea competențelor necesare pentru a activa ca arbitru, avocat, expert, parte în procesul de soluționare a disputelor în diferite domenii cum ar fi afacerile, sportul sau relațiile internaționale.
Arbitrajul este o modalitate de soluționare a litigiilor în afara instanțelor de judecată, în care părțile implicate într-o dispută se angajează să recurgă la arbitraj pentru soluționarea disputei prin adoptarea unei clauze contractuale arbitrale sau compromisorie de soluționare a disputelor și să respecte decizia tribunaluii arbitral format conform regulilor de arbitraj pentru care părțile au optat.

Participanții la arbitraj

In desfășurarea unui arbitraj sunt implicați mai mulți participanți cum sunt:
– Arbitrii aleși conform regulilor de arbitraj pentru care părțile au optat;
– Părțile la dispută reprezentate de avocați cu experiență în arbitraj;
– Experți tehnici cu experiență în arbitraj;

Concursul de Arbitraj ENJOY THE EUROPEAN COURT OF ARBITRATION MOOT COMPETITION

Toți participanții la procesul arbitral trebuie să cunoască regulile de procedură arbitrală care sunt aplicabile disputei arbitrabile.

Începând cu acest an Academia de arbitraj AIB&A împreună cu Curtea Europeană de Arbitraj – Capitolul Romania si SIMA cu sprijinul caselor de avocatură și companiilor de servicii specializate in arbitraj sau care promovează arbitrajul ca metodă de soluționare a disputelor de afaceri organizează în perioada 28- 30 martie 2024 sub titulatura ENJOY THE EUROPEAN COURT OF ARBITRATION MOOT COMPETITION prime ediție a concursului de arbitraj desfășurat în baza regulilor de arbitraj ale Curții Europene de Arbitraj.

Limba concursului este limba engleză iar regulile de arbitraj aplicabile cazului arbitrat sunt Regulile de arbitraj ale Curții Europene de Arbitraj. Regulamentul de desfășurare a concursului este accesibil la aici. Concursul este deschis studenților la drept, studii economice, studii tehnice precum și orice alte studii cu condiția să fie înscriși la aceeași universitate din România sau Moldova care are și studii de drept atât la nivelul licență, cât și la nivelele de post universitar, programe de master sau doctorat. Chiar avocații stagiari de primul an, înscriși la INPPA pot participa la acest concurs cu condiția să studieze într-un program post universitar de master sau doctorat la aceeași universitate din România sau Moldova care are și studii de drept atât la nivelul licență, cât și la nivelele de post universitar, programe de master sau doctorat, conform paragrafului 23 din Regulamentul Concursului.

Echipele pot fi alcătuite din 2 sau 4 studenți. Echipa câștigătoare în concurs va fi pregătită și sprijinită să participe la concursul de arbitraj Willem C. Vis ediția 32, 2025.

Educație juridică sau de specialitate
Majoritatea participanților la arbitraj au o pregătire solidă în dreptul arbitrajului și în domeniul în care se arbitrează. Este important să aveți cunoștințe solide în domeniul în care veți participa la arbitraj.
Participarea la cursuri de pregătire pentru arbitraj
Multe instituții de arbitraj sau asociații de promovarea arbitrajului oferă cursuri de formare și instruire pentru cei care doresc să devină arbitri, avocați specializați în arbitraj, experți tehnici în arbitraj. Aceste cursuri pot acoperi aspecte precum procedura arbitrajului, etica, regulile și procedurile specifice domeniului supus arbitrajului.
Dezvoltarea abilităților de comunicare și negociere
Participanții la arbitraj trebuie să fie buni comunicatori și să fie experți în procedura arbitrală aplicabilă pentru a ajuta părțile implicate în arbitraj să obțină soluționarea dorită a disputei.
Etică și imparțialitate
Arbitrii și Expertii tehnici trebuie să fie imparțiali și etici în toate aspectele activității lor desfășurate în arbitraj. Trebuie să evite conflictele de interese și să acționeze în mod corect și obiectiv.
Înscrierea în organizații de promovare a arbitrajului și în forumurile arbitrale
Puteți să vă înscrieți în organizații de promovare a arbitrajului sau să deveniți membrii în instituțiile specializate în soluționarea disputelor. Aceste organizații oferă adesea programe de pregătire și certificare pentru arbitri, experti și avocați ce doresc să se specializeze în arbitraj.
Experiență practică
Pentru a deveni un participant la arbitraj cu experiență, este important să începeți să practicați și să promovați arbitrajul ca metodă de soluționare a disputelor/litigiilor/conflictelor. Acest lucru poate implica participarea la cursuri. conferinte de arbiitraj precum și observarea procesului arbitral, asistența în cadrul procedurilor de arbitraj sau arbitraj sub supravegherea unui arbitru experimentat.
Menținerea cunoștințelor actualizate
Legile și regulile de procedură arbitrală pot suferi modificări în timp, deci este important să vă mențineți cunoștințele la zi și să vă asigurați că sunteți conștient de schimbările relevante în domeniul în care vreti sa deveniti participnat la arbitraj.
Este important să aveți în vedere că cerințele pentru pregătirea profesională în arbitraj pot varia în funcție de domeniul de aplicare și de jurisdicția în care veți practiva. Ar trebui să vă informați cu privire la cerințele specifice ale organizației sau instituției de arbitraj la care doriți să vă înscrieți.

Programul de cursuri de arbitraj propus de AIB&A cuprinde trei module și este adresat tuturor profesioniștilor actuali sau viitori ai dreptului dar și celor care vor să afle mai multe despre arbitraj ca modalitate de soluționare a disputelor, precum și profesionistilor ai diverselor domenii de afaceri cum sunt, IT, construcțiile, producția și vânzarea de mărfuri, energie, sport, jocuri de noroc, s.a.m.d.

Programul este construit pornind de la dispozițiile relevante ale Codului de procedură civilă aplicabile arbitrajului dar și de la regulile de procedură ale unor forumuri de arbitraj internaționale sau domestice sau cele propuse prin instrumente internaționale de reglementare a arbitrajului instituționalizat sau ad-hoc.

Modulele de cursuri se vor organiza pentru grupe de maxim 15 participanți și minim 8 participanți. La cerere, modulele de cursuri se pot organiza și în limba engleză.

Pentru parcurgerea cursurilor în limba română este necesar ca toți cursanții să poată citi și înțelege limba engleză sau franceză, întrucât parte din materialul bibliografic va fi în engleză sau franceză.

Modulul I

Introducere în dreptul arbitrajului

Modulul I de cursuri acoperă introducerea cursanților în dreptul arbitrajului, din punct de vedere teoretic și practic, prin prezentarea noțiunilor fundamentale specifice arbitrajului, începând cu clauza arbitrală și continuând cu compromisul arbitral.
Modulul I de curs este adresat studenților de anul IV la drept/economie/politehnică, absolvenților facultăților de drept/, masteranzilor la drept/economie/politehnică/relatii internationale, absolvenților programelor de master și doctorat la drept/economie/politehnică/relatii internationale dar și absolvenților altor facultăți, managerilor de societăț, abolsventlor sau masteranzilor de administrarea afacerilor.

Modulul I de cursuri este organizat de trei ori pe an (noiembrie, februarie și mai), pe o perioadă de 2 zile (vineri și sâmbătă). Înscrierile se pot face la adresa de email academiadearbitraj@businessarbitration-aiba.org prin trimiterea unui scrisori de intenție și a unui CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj sau prin accesarea formularului de înregistrare.

Modulul I de cursuri se va finaliza cu o evaluare a cunoștințelor ce va consta în redactarea unui eseu/articol pe o temă de drept arbitral, conceput de fiecare participant la curs. Cel mai bun eseu/articol va fi publicat pe site-ul AIBA.

Soluționarea disputelor/ diferendelor/ litigiilor

1. Metode de soluționare a disputelor/ diferendelor/litigiilor; caracteristici
– Negociere;
– Mediere;
– Conciliere;
– Instanțe de judecată interne, internaționale/ Arbitraj domestic/internațional.

2. Temeiul de drept al soluționării disputelor/ diferendelor/litigiilor
– Lege națională;;
– Tratate internaționale/ Dreptul UE;;
– Clauze contractuale/ contracte.

3. Arbitraj – istoric, tipuri, instituții de arbitraj
– Scurtă istorie a arbitrajului;;
– Arbitrabilitatea unei dispute/diferend/ litigiu, domenii de drept arbitrabile;
– Arbitrajul internațional și Arbitrajul domestic Arbitraj institutionalizat Caracteristici, Temeiuri, Rolul forumurilor de arbitraj.

Formatori: Conf. Univ. Dr. Beatrice Onica Jarka

Deprinderea procedurilor de arbitraj

Acest modul de cursuri acoperă noțiuni aprofundate și exemple practice de procedură arbitrală referitoare la constituirea Tribunalului Arbitral, competența și puterile acestuia, participanții la procesul arbitral și fazele procesului arbitral.
Modulul II de cursuri se adresează absolvenților Modulul 1 sau absolvenților unui curs teoretic de dreptul arbitrajului, la nivel de licență sau master.

Modulul II de cursuri este organizat de trei ori pe an (noiembrie, februarie și mai), pe o perioadă de 2 zile (vineri și sâmbătă).

Înscrierile se pot face la adresa de email academiadearbitraj@businessarbitration-aiba.org prin trimiterea unui scrisori de intenție și a unui CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj sau prin accesarea formularului de înregistrare.

Modulul II de cursuri se va finaliza cu o evaluare a cunoștințelor dobândite de participanți având în vedere redactarea unor documente procedurale (cerere de arbitraj, de recuzare, răspuns la cererea de arbitraj) pe o speță dată. După evaluarea cunoștințelor, participanții vor primi un certificat de atestare a cunoștințelor în dreptul arbitrajului.

a) Tribunalul Arbitral constituire, competența și puteri:
– Constituire; sursa: Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj;
– Numire arbitrii; Incidente procedurale: confirmare/ recuzare/ abținere; Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj;
– Competență; Kompetenz Kompetenz, Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj;
– Puterile Tribunalului Arbitral; Clauza arbitrală, UNCITRAL Model Law, Regulile de arbitraj.

b) Participanții și fazele procesului arbitral:
– Parțile la procesul arbitral;
– Calendarul Procedural;
– Ordinele procedurale;
– Documente Procedurale;
– Probatoriu, Redactarea rapoartelor de expertiză;
– Termene Arbitrale – Înfățișări procedurale;;
– Costuri arbitrale – Finanțarea de către Terți a procesului arbitral.

Formatori: Conf. Univ. Dr. Beatrice Onica Jarka, FCIArb, Roxana Vornicu Cercetător la King´s College Londra, Centrul de Drept al Construcțiilor, Giovanni Di Folco FDBF FBD FAA CMDRBF MARIC MFIDIC

Pronunțarea și redactarea unei hotărâri arbitrale executabile

Modulul III de cursuri acoperă noțiuni specializate și exemple practice referitoare la pronunțarea și redactarea unei hotărâri arbitrale care poate fi pusă în executare.
Modulul III de cursuri se adresează absolvenților Modulul I și II sau absolvenților unui curs teoretic de dreptul arbitrajului la nivel de program de master sau doctorat și care au practică în dreptul arbitrajului și experiență în arbitraj.

Modulul III de cursuri este organizat de trei ori pe an (ianuarie, martie și iunie), pe o perioadă de trei zile (vineri, sâmbătă și duminică). Înscrierile se pot face la adresa de email academiadearbitraj@businessarbitration-aiba.org prin trimiterea unui scrisori de intenție și a unui CV care să evidențieze studiile parcurse și interesul pentru arbitraj sau prin accesarea formularului de înregistrare.

Modulul III de cursuri se va finaliza cu o evaluare a cunoștințelor dobândite, pornind de la soluționarea unui dosar arbitral printr-o hotărâre arbitrală, redactată într-un interval de timp de 3 ore, în baza unui dosar arbitral ale cărui acte vor fi puse la dispoziție participanților pe parcursul celor 3 zile în care vor fi testări continue.

La finalul celui de-al treilea modul de cursuri si după trecerea evaluării cu un punctaj minim total de 70% ce poate fi obținut din testările continue în proporție de 30% si evaluare 70%, absolvenții vor primi un certificat de atestare a cunoștințelor pentru exercitarea profesiei de arbitru și dobândirea calității de membru a AIB&A, cu accesarea listelor de arbitri ai Curtii Europene de Arbitraj – Capitolul Romania.

Decizia/Hotărârea Arbitrală – Tipuri de hotărâri arbitrale;
– Conținut – Efecte juridice;
– Res judicata;
– Remedii (îndreptare eroare materială, explicare dispozitiv, acțiune în anulare, altele);
– Punerea în executare, recunoaștere;
– Temeiuri de refuz de recunoaștere și punere în executare conform Convenției de la New York, conform Codului de Procedură Civilă Român.

Formatori: Conf. Univ. Dr. Beatrice Onica Jarka, FCIArb, Roxana Vornicu Cercetător la King´s College Londra, Centrul de Drept al Construcțiilor

Ai intrebări?

Dacă ai intrebari cu privire la procesul de înscriere, nu ezita să ne contactezi!