Settlement and Logistics/Alternative Dispute Resolution

SAL/ADR (Soluționarea alternativa a Litigiilor/Alternative Dispute Resolution) reprezintă o abordare holistică în rezolvarea disputelor, care combină gestionarea eficientă a soluțiilor logistice disponibile împreună cu procesul de soluționare alternativă a litigiilor (ADR), prin metode care variază în funcție de caracteristicile disputelor.
Această abordare are ca scop soluționarea și nu adjudecarea disputelor și obținerea finalmente în cadrul arbitrajului a unei hotărâri cu aceeași forța juridica ca cea a unei hotărâri judecătorești în cadrul unor conflicte/litigii/dispute, în special în contexte comerciale sau contractuale și nu numai, condiția fiind disputele în cauză să fie arbitrabile.

Soluționarea pe cale alternativă a disputelor oferă o alternativă eficientă și flexibilă la justiția publică, promovând rezolvarea disputelor într-un mod mai puțin adversarial, deși în cazul arbitrajului se respectă contradictorialitatea exprimării pozițiilor părților.
Eficientă

SAL/ADR oferă o modalitate mai rapidă și mai economică de a rezolva disputele în comparație cu procesul judiciar, care poate fi costisitor și durează mult timp.

Confidențialitate

Multe metode de ADR, cum ar fi medierea, concilierea, determinarea și arbitrajul oferă un cadru confidențial pentru părți să discute problemele și să negocieze/tranzacționeze soluții.

Flexibilitate

SAL/ADR oferă părților flexibilitate în ceea ce privește procesul de rezolvare a disputei, inclusiv opțiunea pentru proceduri diverse si flexibile precum și posibilitatea alegerii mediatorilor, conciliatorilor sau arbitrilor.

Păstrarea relațiilor

SAL/ADR poate ajuta la menținerea sau chiar la îmbunătățirea relațiilor dintre părți, în comparație cu procesul judiciar, care poate intensifica tensiunile.

Diverse metode

SAL/ADR include diverse metode, precum negocierile asistate, bunele oficii, medierea, concilierea, evaluarea/determinarea neutră și arbitrajul, pentru a se potrivi diferitelor tipuri de dispute între părți.

Recunoaștere legală

Toate jurisdicțiile recunosc acordurile obținute prin SAL/ADR, ceea ce le conferă autoritate legală. Prin Convenția de la New York din 1958, statele părți s-au angajat să recunoască și să pună în executare hotărârile arbitrale străine, pronunțate pe teritoriul altui stat parte.

Participare voluntară

Părțile pot alege să participe la SAL/ADR prin intermediul introducerii clauzei arbitrate în orice contract sau acord de soluționare a unei potențiale dispute.

Rolul terțului

În majoritatea cazurilor de SAL/ADR, un terț neutru, cum ar fi mediatorul sau arbitrul, facilitează procesul și ajută părțile să ajungă la un acord sau pronunță o hotărâre arbitrală.

Economisirea resurselor judiciare

Utilizarea SAL/ADR poate ajuta la eliberarea sistemului judiciar public de cazurile complexe sau la suprasolicitarea acestuia.

ARBITRABILITATEA UNEI DISPUTE/DOMENIUL ARBITRABIL

Arbitrajul este o jurisdicție alternativă având caracter privat, așadar în afara sistemului judiciar public alcătuit din instanțele de judecată naționale, prin care părțile litigante și tribunalul arbitral competent pot stabili reguli de procedură derogatorii de la dreptul comun care însă să nu fie contrare ordinii publice și dispozițiilor imperative ale legii.

Arbitrabilitatea litigiilor/disputelor consta în vocația unei dispute/litigiu/conflict de fi supus soluționării prin arbitraj. Altfel spus nu toate unei disputele/litigiile/conflictele sunt arbitrabile.

Conform Codului de Procedură Civilă Român, arbitrabilitatea disputelor/litigiilor/conflictelor este tratată ca regulă, astfel că nonarbitrabilitatea unor dispute/litigii/conflicte apare ca excepție.

Valențele arbitrabilitații sunt reglementate prin criterii cumulative potrivit cărora o dispută/litigiu/conflict este considerat/ă ca având vocație arbitrală, adică capabil/ă de a fi supus arbitrajului, și anume:

  1. Capacitatea titularilor convenției arbitrale;
  2. Calitatea titularilor convenției arbitrale;
  3. Natura litigiului.

Arbitrajul instituționalizat oferă un mediu organizat și recunoscut pentru rezolvarea disputelor și este preferat în multe cazuri pentru eficiența sa și capacitatea de a menține controlul asupra procesului.

Reglementare și Structură

Arbitrajul instituționalizat are reguli și proceduri bine stabilite, adesea dezvoltate pentru a ne cont de cerințele pieței de soluționarea a disputelor li pentru care părțile la arbitraj pot opta în funcție de nevoia de servicii de arbitraj. Această reglementare oferă părților un cadru predictibil pentru rezolvarea disputelor.

Selectarea Arbitrilor

În general, instituția de arbitraj joacă un rol în selecția arbitrilor, asigurându-se că aceștia sunt imparțiali, competenți și adecvați pentru cazul respectiv. Reputația unei arbitraj se construiește pe reputația arbitrilor pe care îi propune pentru soluționarea disputelor. Instituțiile arbitrale propun adesea liste de arbitrii publice sau accesibile la cerere care indica si specializarea pe care o au arbitrii în domeniile în care sunt solicitați să arbitreze.

Administrație Centralizată

Instituția de arbitraj gestionează aspectele administrative ale cazului, precum colectarea taxelor arbitrale, programarea audierilor, comunicarea cu părțile și arbitrii și uneori chiar soluționarea unor excepții de competenta, atunci când clauza arbitrala nu este în mod evident validă.

Execuție și Recunoaștere

Hotărârile luate în cadrul arbitrajului instituționalizat sunt recunoscute și pot fi puse în executare în instanțele de drept, oferindu-le o autoritate legală.

Confidențialitate

Toate instituțiile de arbitraj asigură confidențialitatea arbitrajelor administrate, protejând astfel informațiile sensibile ale părților implicate.

Costuri Controlate

Deși pot exista costuri asociate cu arbitrajul instituționalizat, acestea sunt adesea predictibile și controlate prin proceduri detaliate. Multe instituții arbitrale oferă calculator de costuri pentru arbitraj. Astfel o parte poate va putea cunoaște de la negocierea și încheierea unui contract, costurile pe care le-ar putea implica un eventual arbitraj administrat de o instituție arbitrală.

Recunoscut Internațional

Multe instituții de arbitraj au recunoaștere internațională, ceea ce le face atractive pentru părțile implicate în dispute transfrontaliere.

Soluționarea Disputelor Comerciale

Arbitrajul instituționalizat este adesea utilizat pentru rezolvarea disputelor comerciale complexe între organizații, entități și corporații. Arbitrajul instituționalizat poate la fel de bine să soluționeze în proceduri simplificate, dispute mai puțin complexe.

Flexibilitate Controlată

Chiar dacă există reguli și proceduri stabilite, instituția de arbitraj poate oferi flexibilitate pentru a adapta procesul arbitral la specificul fiecărui caz.

Arbitrajul Ad-Hoc

01.
Flexibilitate
Arbitrajul Ad-Hoc oferă un grad ridicat de flexibilitate, deoarece părțile pot personaliza regulile și procedurile în funcție de specificul cazului lor.
02.
Control
Părțile au controlul asupra selecției arbitrilor și a procesului în general, ceea ce poate fi văzut ca un avantaj pentru unii.
03.
Gestionare Proprie
Părțile implicate în arbitrajul Ad-Hoc sunt responsabile pentru gestionarea cazului lor, inclusiv pentru colectarea de dovezi și stabilirea termenelor limită. În funcție de necesitățile arbitrajului, părțile pot externaliza către o instituție arbitrală sau o organizație care promovează arbitrajul anumite servicii de administrare a arbitrajului.
04.
Costuri Variabile
Deși arbitrajul Ad-Hoc poate fi mai puțin costisitor în anumite cazuri, costurile pot varia în funcție de complexitatea și gestionarea cazului de către părți și arbitri.
05.
Durată Variabilă
Procesul poate dura mai mult sau mai puțin, în funcție de negocieri și proceduri, ceea ce poate fi mai dificil de prevăzut în comparație cu arbitrajul instituționalizat.
06.
Cunoștințe Juridice Necesare
Părțile implicate trebuie să aibă o înțelegere comprehensivă a legilor și procedurilor de arbitraj, deoarece sunt responsabile pentru gestionarea cazului.
07.
Popularitate în Cazurile Complexe
Arbitrajul Ad-Hoc este adesea preferat în cazurile comerciale foarte complexe sau în disputele internaționale, unde părțile doresc un control mai mare asupra procesului arbitral.
08.
Recunoaștere Legală
Hotărârile obținute prin arbitrajul Ad-Hoc pot fi recunoscute și puse în executare în instanțe, la fel ca o hotărâre arbitrală obținută în arbitrajul instituționalizat.
09.
Colaborare Intensă
Părțile trebuie să colaboreze îndeaproape pentru a ajunge la o soluție, ceea ce necesită uneori un nivel ridicat și complex de negocieri.
10.
Personalizare la Caz
Arbitrajul Ad-Hoc permite adaptarea procesului la specificul fiecărui caz, ceea ce poate duce la soluții mai adecvate.
SAL/ADR își propune să ofere o abordare comprehensivă și eficientă pentru soluționarea disputelor, combinând gestionarea logistică cu procesul de ADR, pentru a ajuta părțile să rezolve conflictele într-un mod mai rapid, mai econom și mai puțin litigios. Această abordare este frecvent utilizată în mediul de afaceri pentru a evita litigiile costisitoare și lungi în instanță.